Rozwiązania agronomiczne

ROZWIĄZANIA AGRONOMICZNE

Dzielimy się naszą wiedzą, aby Twój plon był doskonalszy.

Uprawa bezorkowa

Uprawa bezorkowa to metoda, która pozwala na skuteczną uprawę gleby bez użycia pługa i minimalizują emisję CO2 z gleby. Do uprawy głębokiej, AGRISEM proponuje takie maszyny jak Combiplow, Cultiplow i Smartplow. Maszyny te umożliwiają skuteczną pracę na glebach zwięzłych i ciężkich, a także w trudnych warunkach glebowych, takich jak gleby gliniaste, o zwięzłej strukturze. Dzięki […]

Uprawa pasowa

Obecnie coraz więcej rolników zwraca uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju i rolnictwa ekologicznego. Uprawa pasowa z użyciem specjalistycznych maszyn, takich jak AGRISEM Stripcat 2, może być jednym z kluczowych kroków w tym kierunku. Dzięki tej metodzie uprawy gleba jest lepiej chroniona, a plony są wyższe. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci rynek rolniczy uległ znaczącej zmianie. […]

NEWSLETTER

Newsletter