Rolnictwo zgodne z naturą

Poznaj nasze maszyny do siewu i uprawy bezorkowej

Disc-O-Mulch serie R

Agregaty talerzowe ścierniskowe

STRIPCAT – DSF

Idealne połączenie

Disc-O-Mulch GOLD

Król wydajności

mBOSS

Prosty i kompaktowy

AGRISEM

Uprawa, siew i nawożenie w technologi bezorkowej. Rolnictwo precyzyjne. Rolnictwo konserwujące. Rolnictwo zgodne z naturą. Rolnictwo węglowe.

Uprawa bezorkowa

 • Uprawa eliminująca emisję CO2 z gleby
 • Uprawa ograniczająca emisję CO2 z gleby

Rolnictwo węglowe

Uprawa bezorkowa pomaga w redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez zwiększenie zawartości węgla organicznego w glebie i zmniejszenie emisji wynikającej z procesu uprawy. Jest to metoda prowadząca do osiągnięcia bardziej zrównoważonej produkcji rolnej.

Uprawa pasowa

 • Stripcat 2
 • Belki wysiewające do siewu pasowego

Popraw kondycję gleby

Dzięki wykorzystaniu pasów uprawnych o różnych szerokościach, uprawa pasowa przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności oraz poprawy właściwości gleby, co ma pozytywny wpływ na jej zdrowie i plony w dłuższej perspektywie.

Siew bezorkowy

 • Siew rzędowy
 • Siew rzędowy rozproszony
 • Siew punktowy

Siew zgodny z naturą

Siew bezorkowy pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2) wynikającej z procesu uprawy i zwiększenie pochłaniania CO2 przez glebę.

Opielacze

 • Premiera wkrótce

Mechaniczne eliminowanie chwastów

Jest to alternatywa dla stosowania środków chemicznych, a jednocześnie może pomóc w ochronie gleby i środowiska.

Nawożenie doglebowe

 • Agregat do precyzyjnego nawożenia doglebowego

Precyzyjne nawożenie doglebowe

Zmniejszaj negatywny wpływ uprawy na środowisko

Maszyny towarzyszące

 • Precyzyjny siewnik do ziarna i nawozów
 • Precyzyjny siewnik do ziarna i nawozów - podciśnieniowy
 • Precyzyjny dystrybutor nawozów ciekłych
 • Belki wysiewające
 • Urządzenia sterujące

Ekologia i technologia

Siewniki i rozsiewacze nawozów wykorzystujące nowoczesne technologie, które pozwalają na bardziej precyzyjne i ekologiczne rozprowadzenie ziarna i nawozów.

POTRZEBUJESZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH?

Nasi technicy z serwisu MY.AGRISEM zajmą się Twoją sprawą i udzielą niezbędnych informacji, aby Tobie pomóc.

ROZWIĄZANIA AGRONOMICZNE

Dzielimy się naszą wiedzą, aby Twój plon był doskonalszy.

Wiemy jak specyficzne bywają potrzeby rolnika i z jakimi problemami zmagasz się w swoim gospodarstwie każdego dnia. Sprawdź jak je rozwiązujemy.

Uprawa bezorkowa

Uprawa bezorkowa to metoda, która pozwala na skuteczną uprawę gleby bez użycia pługa i minimalizują emisję CO2 z gleby. Do uprawy głębokiej, AGRISEM proponuje takie maszyny jak Combiplow, Cultiplow i Smartplow. Maszyny te umożliwiają skuteczną pracę na glebach zwięzłych i ciężkich, a także w trudnych warunkach glebowych, takich jak gleby gliniaste, o zwięzłej strukturze. Dzięki […]

Uprawa pasowa

Obecnie coraz więcej rolników zwraca uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju i rolnictwa ekologicznego. Uprawa pasowa z użyciem specjalistycznych maszyn, takich jak AGRISEM Stripcat 2, może być jednym z kluczowych kroków w tym kierunku. Dzięki tej metodzie uprawy gleba jest lepiej chroniona, a plony są wyższe. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci rynek rolniczy uległ znaczącej zmianie. […]

NEWSLETTER

Newsletter