AGRISEM

Uprawa, siew i nawożenie w technologi bezorkowej. Rolnictwo precyzyjne. Rolnictwo konserwujące. Rolnictwo zgodne z naturą. Rolnictwo węglowe.

Uprawa bezorkowa

 • Uprawa eliminująca emisję CO2 z gleby
 • Uprawa ograniczająca emisję CO2 z gleby

Rolnictwo węglowe

Uprawa bezorkowa pomaga w redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez zwiększenie zawartości węgla organicznego w glebie i zmniejszenie emisji wynikającej z procesu uprawy. Jest to metoda prowadząca do osiągnięcia bardziej zrównoważonej produkcji rolnej.

Uprawa pasowa

 • Stripcat 2
 • Belki wysiewające do siewu pasowego

Popraw kondycję gleby

Dzięki wykorzystaniu pasów uprawnych o różnych szerokościach, uprawa pasowa przyczynia się do zwiększenia bioróżnorodności oraz poprawy właściwości gleby, co ma pozytywny wpływ na jej zdrowie i plony w dłuższej perspektywie.

Siew bezorkowy

 • Siew rzędowy
 • Siew rzędowy rozproszony
 • Siew punktowy

Siew zgodny z naturą

Siew bezorkowy pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2) wynikającej z procesu uprawy i zwiększenie pochłaniania CO2 przez glebę.

Opielacze

 • Premiera wkrótce

Mechaniczne eliminowanie chwastów

Jest to alternatywa dla stosowania środków chemicznych, a jednocześnie może pomóc w ochronie gleby i środowiska.

Nawożenie doglebowe

 • Agregat do precyzyjnego nawożenia doglebowego

Precyzyjne nawożenie doglebowe

Zmniejszaj negatywny wpływ uprawy na środowisko

Maszyny towarzyszące

 • Precyzyjny siewnik do ziarna i nawozów
 • Precyzyjny siewnik do ziarna i nawozów - podciśnieniowy
 • Precyzyjny dystrybutor nawozów ciekłych
 • Belki wysiewające
 • Urządzenia sterujące

Ekologia i technologia

Siewniki i rozsiewacze nawozów wykorzystujące nowoczesne technologie, które pozwalają na bardziej precyzyjne i ekologiczne rozprowadzenie ziarna i nawozów.

NEWSLETTER

Newsletter