Polityka prywatności

Jesteś obecnie połączony ze stroną Agrisem. Firma Agrisem stworzyła tę witrynę z myślą o danych osobowych jej użytkowników.

Nazwa prawna:

Agrisem International
535 Pierre Levasseur ul
44150 Ancenis

02 51 14 14 40

Hosting i aplikacja biznesowa:

Chmura BLG

1, rue de la Sous Prefektura
60200 KOMPIEGNA

Taki. : +33 (0) 3 44 40 83 44
WWW: www.blgcloud.com

blgCloud, chmura dedykowana Twoim aplikacjom biznesowym: CRM, ERP

Specyfikacja:

Przypomina się, że tajemnica korespondencji nie jest gwarantowana w Internecie, i że to do każdego użytkownika Internetu należy podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony własnych danych i/lub oprogramowania przed ewentualnym zanieczyszczeniem wirusami krążącymi w Internecie.

Karta redakcyjna:

Strona MyAgrisem to strona prezentująca działalność firmy Agrisem. Informacje podane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym.

Dane osobiste:

Wprowadzone informacje zostaną zarejestrowane przez Agrisem. Masz prawo dostępu, modyfikacji, poprawiania i usuwania danych zebranych na tej stronie, na warunkach przewidzianych przez ustawę nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i swobód. Aby skorzystać z tego prawa, należy wysłać list do kierownika budowy na adres:

Agrisem International
535 Pierre Levasseur ul
44150 Ancenis

02 51 14 14 40

Hiperłącza:

Tworzenie linków hipertekstowych do strony MyAgrisem wymaga uprzedniej zgody dyrektora publikacji. Linki hipertekstowe, które prowadzą do innych stron z MyAgrisem, w żadnym wypadku nie mogą pociągać za sobą odpowiedzialności firmy Agrisem.

Prawa autorskie:

Żadne komercyjne wykorzystanie, nawet częściowe, prezentowanych tam danych nie może odbywać się bez uprzedniej pisemnej zgody Agrisem. Nazwy i logo produktów są własnością Agrisem. Jakiekolwiek powielanie, wykorzystywanie i/lub modyfikacje, które zostałyby dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Agrisem, mogą stanowić naruszenie. W żaden sposób nie pociąga to za sobą odpowiedzialności firmy Agrisem. Fotografie, obrazy, teksty i inne dokumenty prezentowane na tej stronie internetowej podlegają prawom własności przemysłowej i/lub intelektualnej, które należą do Agrisem. W związku z tym jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, adaptacja, tłumaczenie i/lub przekształcanie, częściowe lub całkowite, lub przenoszenie na inną stronę jest zabronione. Informacje i prezentacje zawarte na stronach tej witryny służą wyłącznie do celów informacyjnych i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. W rezultacie Agrisem odrzuca wszelką odpowiedzialność:

  • za wszelkie nieścisłości, niedokładności lub pominięcia dotyczące informacji dostępnych na tej stronie,
  • za wszelkie szkody, bezpośrednie i/lub pośrednie, bez względu na ich przyczyny, pochodzenie, charakter lub konsekwencje, spowodowane dostępem kogokolwiek do strony lub niemożnością uzyskania do niej dostępu, jak również korzystaniem ze strony i/lub udzielonym kredytem do jakichkolwiek informacji bezpośrednio lub pośrednio ze strony,
  • do dowolnego wykorzystania tych różnych informacji.

NEWSLETTER

Newsletter